JIŽ OD ROKU 1998

poskytujeme pomoc a podporu osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby a osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace a osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 


Poskytování pomoci a podpory je z naší strany primárně zacíleno na osoby se sluchovým postižením bez omezení věku, s důrazem na propojení světa slyšících osob a osob se sluchovým postižením, a to provozováním následujících společensky užitečných činností:

  • Poskytování sociálních služeb v ambulantní i terénní formě, dle zákona :
odborné sociální poradenství
- dluhová poradna
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
tlumočnické služby
průvodcovské a předčitatelské služby

  • Obhajoba práv a zájmů osob se sluchovým postižením
  • Zajištění provozu kulturního místa s možností aktivizačních činností s místem setkávání mezi osobami slyšícími a osobami se sluchovým postižením
  • Zprostředkování výroby, obchodu a služeb
  • Nákup a prodej pro uživatele služeb
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
  • Vývoj, rozpracování a realizace programů všech forem pracovní rehabilitace, rekvalifikace, rekondice, vzdělávacích přednášek, seminářů, kurzů, konferencí, apod.
  • Pořádání benefičních kulturních, společenských a sportovních akcí
  • Spolupráce s ostatními organizacemi za účelem naplnění cílů, a to na národní i mezinárodní úrovni
  • Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů