VŠEM HRDINŮM 

NAŠICH VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH DNŮ

DĚKUJEME

ZA FINANČNÍ I MORÁLNÍ PODPORU 

V ROCE 2020