VŠEM HRDINŮM 

NAŠICH VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH DNŮ

DĚKUJEME

ZA FINANČNÍ I MORÁLNÍ PODPORU 

NEJEN V ROCE 2024

ALE I V PŘEDCHOZÍCH LETECH