C E N Í K

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
2020 - ZIMNÍ SEMESTR


PLATBA kurzovného  do 31. srpna  2020
číslo bankovního účtu :  6878209811 / 2010
variabilní symbol :  22020
zpráva pro příjemce :  jméno a příjmení účastníka kurzu ZJ


2.200,-  Kč