Plzeňské unie neslyšících

 

předsedkyně PUN - Jaroslava Říhová

Řídí práci PUN a spolupráci výboru PUN, podílí se na přípravě programu a jeho realizaci. Zprostředkovává kontakty mezi neslyšícími a ostatními pracovníky PUN. Udržuje kontakt s podobnými organizacemi, získává a předává informace všem neslyšícím. Je hospodářkou PUN.

Zastupuje PUN a pracuje v těchto organizacích ČMJN, ASNEP, NRZP, PKZP, CZP

                           

 

místopředsedkyně PUN - Petra Říhová

Zastupuje v nepřítomnosti předsedkyni pí. Říhovou, řídí práci výboru PUN.

 

 

člen představenstva PUN - Monika Říhová

Stará se o členský příspěvek, zodpovídá za vybírání přihlášek na akce PUN.

Stará se o kulturní akce PUN. Spolu s celým výborem se podílí na přípravě a realizací všech akcí.

 

   

 

 

Členové výboru

 

  • Vít Košvanec

 

  • Kateřina Králová

 

  • Radka Blasczyková

 

  • Radka Novotná

 

  • Gabriela Machová