plzen-logo

Plzeňská unie neslyšících -  vznikla roku 1998 na základě sdružení jednotlivých členů. 

 

Účelem PUN je poskytování služeb neslyšícím v oblasti sociálně - právního poradenství, kompenzačních technik, tlumočnických služeb a potřeb, zajištění osvěty a informovanosti, zabezpečování kulturní, vzdělávací, zájmové, sportovní a rekreační činnosti neslyšících v ČR i v rámci EU.

 

 

 

 

 

 


Údaje o organizaci: 

 

Název organizace:    Plzeňská unie neslyšících
Organizační forma:  zapsaný spolek

 

IČO: 68782098

číslo účtu: 6878209811/2010

číslo účtu: 6878209838/2010

 

Adresa a místo poskytování služeb:

Plzeňská unie neslyšících, z.s.

Divadelní 310/1a, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň

 

Tel.: +420   777 875 460
E-mail: posta@pun.cz

 

Číslo a datum registrace u MV: VS/1-1/37218/98-R, 2. 9. 1998
 

 

Otevírací doba:

 

Pondělí 7:30 - 20:00
Úterý 8:00 - 17.00
Středa 7:30 - 20:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00
Pátek dle objednávky

 Přehled činností a služeb Plzeňské unie neslyšících

PUN provozuje v Plzni sociální poradnu, jejímž úkolem je pomoc sluchově postiženým občanům při začleňování do společnosti.
 

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytujeme:

 

Odborné sociální poradenství

- odborné sociální poradenství (sociální a právní poradenství a poradenství ve zdravotní sféře).

Podávání informací a pomoci vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace,

při jednání s úřady, institucemi, při hledání zaměstnání, studia, bydlení, ubytování, při vyplňování formulářů, pomoc při kontaktu se slyšícími, prosazování oprávněných práv a zájmů. Pomoc při orientování se v právních věcech a povinnostech, pomoc při vyplňování formulářů, sestavování podání, jednání s institucemi, konzultace s právníky apod. Je velmi obtížné postihnout celou problematiku sociální pomoci ve všech jejich aspektech sluchově postižených osob.

 

Tlumočnické služby

poskytujeme a zprostředkováváme tlumočení do znakového jazyka, artikulační tlumočení.
Na úřadech, soudech, ve zdravotnických zařízeních, bankách, apod. Zajišťujeme tlumočení i při běžných jednáních se slyšícím okolím – kontakty se slyšící rodinou, s přáteli, na akcích pořádaných pro širokou veřejnost apod. dle osobních potřeb klienta. 
 

Průvodcovské a předčitatelské služby

dle potřeb klienta poskytujeme průvodce (sociální pracovník, tlumočník do znakové řeči), který zprostředkuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí, například na poště, při objednávání se u lékaře apod. Dále pak při prohlídce kulturních zařízení a na kulturních a společenských akcích. Dle potřeb klienta poskytujeme předčitatelské služby, jako například čtení denního tisku, soukromé korespondence, zpráv

od lékaře, soudních obsílek apod.

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

realizujeme vzdělávací programy – například Kurzy znakového jazyka pro neslyšící i slyšící veřejnost, Kurzy práce na PC a s internetem, Kurzy českého jazyka pro neslyšící. Přednášky – např. se sociálně právní tématikou, zdravotní tématikou. Poradenský servis o kompenzačních pomůckách. Volnočasové aktivity – např. Klub ručních prací. Pořádáme kulturní akce – např. Maškarní ples, Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku, dále pořádáme poznávací zájezdy. Sociálně terapeutická činnost – pořádáme např. Zdravotní cvičení a reflexní masáže pro neslyšící, zprostředkováváme kontakt s psychologem, pořádáme rekondiční pobyty apod.   

 

Dále poskytujeme:
- psychické a pohybové rekondice, volnočasové aktivity - vzdělávací kurzy a přednášky (kurzy znakového jazyka, kurz práce na PC a s internetem, kurzy práce s psacím strojem, telefonem, osvětovou činnost

a speciální poradny s individuálním přístupem ke klientovi)
- poradenský servis o kompenzačních pomůckách 
 

 

Provozujeme Pierot Café - www.pierotcafe.cz - chráněnou pracovní dílnu, ve které pracují pouze neslyšící.