Sociální poradenství

Sociální poradna funguje při Plzeňské unii neslyšících od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 13.00 hod.

V jiném termínu podle osobní domluvy. Sociální pracovnice je k dispozici všem neslyšícím bez ohledu

na členství v PUN.

 

Sociální práce znamená navázat kontakt s klientem, získat si jeho důvěru, seznámit se s problémem,

který je třeba řešit. V některých případech problém vyřeší jeden nebo více telefonátů, jindy je třeba
domluvit schůzku v bance, na poště, na úřadě, u lékaře nebo ve škole, kam docházejí vaše děti.

Je-li to nutné sociální pracovnice vás na schůzku doprovodí, případně zajistí akreditovaného tlumočníka znakové řeči.

 

Často se stává, že lidé potřebují vysvětlit příbalové letáky u léků, které jim předepsal lékař. špatné pochopení některých informací může způsobit velké problémy stejně tak jako nepochopení některých informací od lékaře.

 

Informační dopisy od bank, pojišťoven, stavebních spořitelen jsou někdy také velmi složitě formulovány

a nepochopení některých věcí může být začátkem problému. 

 

Přijďte, rádi vám pomůžeme.